Strona główna

Fundacja Instytut Twórczego Rozwoju

Wspieramy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w tym niepełnosprawne, bezrobotne, niezaradne życiowo.

Osoby niepełnosprawne oraz z zaburzeniami psychicznymi mają szczególne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, w tym zwłaszcza na rynku pracy.
Nierzadko są spychane na margines życia.

Nasza Fundacja otwiera się na problemy osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza
po odbytym leczeniu szpitalnym lub ambulatoryjnym i ich rodzinom,
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Od 2009 r. systematycznie wzrasta liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W latach 2012-2015 ten wzrost kształtował się na poziomie 15 proc. Powoduje to konieczność wdrażania nowych, dostosowanych do potrzeb i wiedzy, metod pracy z ta grupą społeczną.

WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ