POMOC

POMOC

  • działanie na rzecz osób znajdujących się
    w trudnej sytuacji życiowej 
  • w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i innych