PRAWO

PRAWO

  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji