PRACA

PRACA

  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa