EDUKACJA

EDUKACJA

  • wspomaganie i rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowanie,
  • tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki
  • budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego,
  • zwiększanie poziomu wiedzy,
  • poprawianie jakości kształcenia